Eksempler på strukturer

6

Eksempler på strukturer


Løfteredskap / løftet objekt
Last bærende struktur
Offshore modifikasjoner
Fundamenter / rammer
Tilkomst strukturer
Mekanisk utstyr / verktøy
Fallende / svingende last beskyttelse
Installasjons-hjelpemidler
Trykkutstyr