Effektivitet

3

Effektivitet


Fokus på praktisk forståelse av oppgaven og bruk av håndberegning og
bjelkemodeller for å 
   unngå unødvendig mye tid brukt på avanserte
analyseprogrammer

Bruke avanserte analyseprogrammer kun når det er formålstjenlig


Den mest effektive måten å arbeide på er om beregning inkluderes tidlig i

    konstruksjonsprosessen

Vi vil også verifisere “frosset” design