HSEQ

1
 • HMSK

  -Vigre-Larsen Engineering anser HMS for å være første prioritet

  -Feil i strukturberegninger kan få alvorlige konsekvenser for helse miljø og sikkerhet

  -Derfor blir det naturlig å ha høy fokus på både HMS og kvalitet

  -For å ha totalt HMS fokus er det viktig å beholde dette fokuset på alle

  områder