Tjenester

2

Tjenester


Struktur beregning
  -Hovedfokus på stål
  -Også erfaring med andre materialer

Beregning av strukturer og utstyr

  -Verifisere integritet
  -Delta i konstruksjons-prosessen
  -Foreslå forsterkninger / optimalisering

Tredje part verifikasjon